Kontakt

Via formuläret nedan kan du kontakta styrelsen. Vi återkommer så snart vi har möjlighet.

Kontakta styrelsen

Var noga med att uppge en korrekt e-postadress så att du kan få ett svar.
Befattning Namn Ansvarsområde
Ordförande Thomas Andersson
Kassör Per-Olof Göransson
Ledamot Payman Hazheer Ekonomisk förvaltning
Ledamot Victor Theo Triantafyllidis
Ledamot Poul Heie Samfälligheten och energiansvarig
Ledamot Lars Sjöström Teknik
Ledamot Simon Wajntraub
Suppleant Sandra Nilsson Garage
Thomas Andersson
Befattning Ordförande
Ansvarsområde
Per-Olof Göransson
Befattning Kassör
Ansvarsområde
Payman Hazheer
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Ekonomisk förvaltning
Victor Theo Triantafyllidis
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Poul Heie
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Samfälligheten och energiansvarig
Lars Sjöström
Befattning Ledamot
Ansvarsområde Teknik
Simon Wajntraub
Befattning Ledamot
Ansvarsområde
Sandra Nilsson
Befattning Suppleant
Ansvarsområde Garage
Senast uppdaterad 2019-08-05.